Yazarı :Ahmed HULUSİ

Bu kitapta değişik bir bakış açısıyla sunmaya çalıştığım tasavvufun bazı temel bilgileri, 1989 yılında Antalya’da yaptığımız
sohbetlerden oluşmaktadır.
Tasavvufun “Vahdet” müşahedesinin tespit ettiği realiteleri bu kitapta olabildiğince net bir şekilde açıklamaya çalıştık.
Tasavvuf sahasında nakletmeye çalıştığım bilgiler, ilk defa benim açıkladığım gerçekler değil; bizden önce de bir kısım
değerli araştırmacı ve ehlullâh tarafından keşfolunmuş bilgilerdir… Ne var ki bunlar fazla yaygın bilgiler değildir!
Taklidi değil, tahkiki amaç edinen ehil kişiler, muhakkak ki bizim bu naklettiklerimizin değerini takdir ederler.
Gerçekte var olan “tek yapının” = “hakikatin” geçmişte sezgiye veya “vahye” dayalı bir şekilde algılanıp; “mecazî” bir
şekilde, benzetme yollu, semboller yollu dile getirilmesiyle; 1990’larda en son şeklini alan bilimsel bakış açısının aynı
gerçekte buluşması, elbette ki ehli için büyük bir zevkle temâşa edilecek bir kemâlât ve güzelliktir!
Tasavvuf ehli arasında “HAKİKAT” diye anlatılan şeylerin dahi gerçekte sadece bir “mecaz” olduğunu; o mecazların neye
işaret ettiğini ise, o alanda yaşamı olan herkesin bilebileceğini, daha önce yazmıştık… Burada yaptığımız açıklamaları da
elbette her kâmil kişi bilir, yaşar; bizim de kendi bildikleri gerçekleri kaleme almış olduğumuzu fark eder.
Biz bu bilgileri, tasavvufa eğilimi olan kişilerin, konu hakkında genel bilgisi olsun; tanıdıkları kâmillerden bu işin
ötesindeki, yazmadığımız sırları öğrenmelerine basamak teşkil etsin diye kaleme aldık. Ehil olan mürşidi kâmilleri bulan,
bunların gerisini de ondan talep eder… Bizden ancak bu kadarı!
Zira önemli olan isimler veya kelimeler değil, onlar ile işaret edilen kavramlardır.
Allâh bizleri, görünüş ve kelimelerle bloke olup taklitçi yaşamaktan korusun; indîndeki gerçekleri müşahede edip, tahkik
ehli olarak basîretle ömür sürmeyi kolaylaştırsın… Amin.