Yazarı :Deniz Arıkan

— Hastalık, yorgunluk, terör,

başarısızlık, susuzluk, hava

kirliliği…

— Kararsızlık-Birden çok çözüm

yolu

— Kaynaklar:

° Doğa, toplum, günlük yaşam …

° Uygulamalar

° Raporlar, tezler

° Kuramlar, teoriler, yasalar vs.

° Danışmanlar

° Gazete ve dergiler

En Çok Okunan Kitaplar :  Dos Komutları İşletim Sistemleri