Yazarı :Anonim

Haftada 4 kredi saatlik ders olan “BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM

YÖNTEMLERİ“ Hareket Eğitimi ve öğretiminde alanında kullanılan öğretim yöntemleri,

öğrenme-öğretme süreçleri genel ve özel öğretim yöntemlerinin öğretime uygulanması,

konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenerek, özel öğretim

yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi ve bu alanda kullanılan Micro öğretim

uygulamalarını ile öğretimin değerlendirilmesi ile ilgili kavram ve uygulamaları tanıtmayı

hedeflemektedir.

AMAÇLAR

Bu ders içeriğinde yer alan öğrenme ve öğretme etkinlikleri sonucunda

öğrencilerin aşağıdaki hedefleri kazanmaları beklenmektedir.

1. Eğitim -öğretim , Öğrenme –öğretme , genel öğretim yöntemleri ile ilgili kavramları

açıklayabilme.

2. Beden Eğitimi ve Spor öğretimindeki, öğrenme ve öğretme süreçlerini açıklayabilme.

3. Beden Eğitimi ve Spor öğretiminde kullanılan, öğretim yöntemleri ve stratejileri ile

ilgili kavramları ve süreçleri açıklayabilme.

4. Beden Eğitimi ve Spor ve öğretimindeki, farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı

En Çok Okunan Kitaplar :  Yerim Seni Öss

öğrenme ve öğretme süreçlerini karşılaştırarak yorumlayabilme.

5. Hareket ve beceri öğrenmenin sürecindeki tanımlar, beceri öğrenme ve öğretme

aşamaları açıklayabilme.

6. Öğretim yöntemlerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim

materyallerinin geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirebilme.

7. İlk ve Orta Eğitim Kurumlarında kullanılan Yıllık, günlük ve ders dışı çalışma planlarını

geliştirebilme.

8. Beden Eğitimi derslerinde micro öğretim uygulamaları, ders materyallerin seçimi ve

uygulaması ile ilgili planlama organizasyonu yapabilme.

9. Beden Eğitimi derslerinde ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, not verme ve

öğretimin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konularını açıklayabilme.