Yazarı :Attila İlhan

… darbeden önceki son üç yılın tesbitlerini içeren bu kitap, 12 Eylülü öngörmüştü. 12 Eylülden sonra olacakları da! Sistemin 12 Martta gerçekleştiremediklerini, aynı sıcak müdahale ile gerçekleştirmeyi tasarladığı, 70li yıllar boyunca hissediliyordu.
… Batının Deli Gömleği, o zaman olduğu gibi, şimdi de uyarıcı bir kitap, o çıkış yolunun neden çıkmaz olduğunu, hem güncel siyasi iktisat konjonktürü içinde, hem de tarih perspektifi içinde gösteriyor…

En Çok Okunan Kitaplar :  Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları