Yazarı :MEGEP

Günümüz kitle iletişim araçlarının hemen hemen hepsinde fotoğraf kullanılmaktadır.
Ulusların dördüncü kuvvet olarak tanımladıkları basında artık fotoğraf kullanılmayan gazete
ve dergiye nadiren rastlanmaktadır. Haberlerin fotoğraflarla süslenmesi, yazının içeriğine
uygun fotoğrafın kullanılması, haberde anlatılmak istenen konusunun değerini artırmakta ve
hafızalarda daha uzun bir süre kalmasını sağlar. Bazen bir kare fotoğraf sayfalar dolusu
yazıdan daha etkili olur. Hele tirajı yüz binlere ulaşan gazeteler söz konusu olursa fotoğrafın
önemi iyice belirginleşmektedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Fotoğraf Sergisi