Yazarı :Anonim

İnsanların konuştuğu dillerin nasıl birer alfabesi varsa bilgisayar programlama dillerinin

de alfabeleri vardır.bu alfabeler o dilde bir program yazabilmek için kullanılabilecek

sembolleri ifade eder. BASIC öğrenilmesi çok kolay olan bir programlama dilidir.

İnsanların konuştuğu dillerin nasıl birer alfabesi varsa bilgisayar programlama dillerinin

de alfabeleri vardır.bu alfabeler o dilde bir program yazabilmek için kullanılabilecek

sembolleri ifade eder.

BASIC programının iki modda çalıştırılması mümkündür.

1.Dolaylı(indirect) Mod:Bu modda basıc dilinde yazılmış programın her satırına satır

numarası denilen bir numara vermek zorunludur.satır numarası 0 ile 65529 arasında

herhangi bir sayı olabilir.

10 PRINT 13+15 gibi.

2.Doğrudan(direct)Mod:Bu modda satır numarasına gerek yoktur.

En Çok Okunan Kitaplar :  Autocad Dersleri