Yazarı :Adem Özbay

KENDİNE GVVEN
‘insanın kendine güvenmesi, büyük işlere girişmesinin ilk şartıdır.’ S. Johnson
‘Kendinizi tam olarak tanımadan, kendinize eksiksiz bir güven duymanız
imkânsızdır.’ A Warren
‘Hiç merdiven olmasa dahi, kendi başının üstünde tırmanmayı öğrenmelisin,’
Nietzsche
‘Kendine güvenmek; akim kesin bir inançla ve güvenle, büyük ve gururlandırıcı
işlerde kullanılmasıdır.’ Cicero
Kendine güvenmenin yegâne yolu, başarısızlığa sebep olmayacak ölçüde bir şeye
iyi hazırlanmaktır.’ L. Thorpe
‘Kendinize güveniniz yoksa önünüzdeki bütün yollar kapanacaktır.’

En Çok Okunan Kitaplar :  Konsantrasyonun Gücü