Yazarı :Emre Kongar

“Mukaddes Yağma Devleti”nin amacı sadece ve yalnızca üzerinde kurulmuş olduğu toprakları, bu topraklardaki tarihi ve doğayı yağmalamak, yağmalanan bu topraklar
üstünde, vatandaşların vergilerinden ve doğrudan ceplerinden yağmalanan para ile yatırımlar yapmaktır.

Böyle bir hedefi gerçekleştirmek amacıyla ele geçirilmiş olan devleti korumak için de yöneticiler onu “mukaddes”, yani ulvi ve uhrevi niteliklerinden dolayı,
dokunulmaz ilan etmişlerdir.

Pek doğal olarak bu devletin yönetimine de ancak ve sadece “yağmayı iyi bilenler ve becerenler” ortak olabilir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Darağacında Üç Fidan