Yazarı :Gauthier de Beco

Avrupa’da 1990lardan beri, ulusal insan hakları kurumlarının (UĐHK
ya da “ulusal kurumlar”) sayısı artmaktadır. Bu kurumların amacı
uluslar arası düzeyde insan haklarının ulusal düzeyde uygulanmasına
ve hükümet ile sivil toplum arasındaki mesafenin azaltılmasına
yardımcı olmaktır. Bu makale Avrupa devletlerinde ulusal kurumların
oluşturulmasının tarihçesi ve rolünün yanı sıra avantajlarını da
tartıştıktan sonra, farklı oluşum modelleri ve bu kurumlara rehber olan
Paris Prensipleri ışığında UĐHKlarının öncelikli yetkilerini
inceleyecektir. UĐHKlar ulusal ya da bölgesel düzeylerde ağlar da
kurmaktadır. Bu makale Avrupa’daki UĐHKlarının insan haklarının
uygulanmasına nasıl katkıda bulunabileceklerini ve etkililiklerini
sağlamak için hangi yapı, işlev ve ilişkileri adapte edebileceklerini
değerlendirmektedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  İzlem 14