Yazarı : AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Bilindiği üzere, Avrupa Birliğinde “çok dillilik” (multilingualism) prensibi geçerlidir. Topluluk resmi dillerine ilişkin hükümler içeren Kurucu Antlaşmalar ve Avrupa Toplulukları Konseyinin 1958 tarih ve 1 sayılı Tüzüğü hükümleri çerçevesinde, her türlü Avrupa Birliği mevzuatı Topluluk dillerinin hepsine çevrilmekte ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan tüm hukuki metinler hangi dilde olurlarsa olsunlar asıl (authentic) kabul edilmektedir. Türkçe, Ülkemizin Avrupa Birliğine katılımından sonra Topluluğun resmi dillerinden biri olacak, Avrupa Birliği mevzuatı Türkçe olarak Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanacaktır. İçinde bulunduğumuz katılım öncesi süreçte, Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin çalışmaların tamamlanması bakımından ilgili mevzuatın Türkçe’ye çevrilmesi büyük önem arz etmektedir. Avrupa Birliği Müktesebatının çevirisine ilişkin çalışmalar Genel Sekreterliğimiz koordinasyonunda, çevirileri talep eden Kamu Kurum / Kuruluşlarımız bünyesinde oluşturulan “Çeviri Teknik Komiteleri” ile işbirliği içerisinde sürdürülmektedir. Söz konusu çeviriler gerekli kontrollerden geçtikten sonra Kamu Kurum / Kuruluşlarımızın kullanımına açılacaktır. Çeviri çalışmalarına başlanmadan önce, çevirilerde terminoloji birliğinin sağlanması amacıyla bir terminoloji sözlüğü hazırlanmasının yerinde olacağı düşünülmüş, Genel Sekrerliğimizin ilgili birimlerinin katkılarıyla Avrupa Birliği temel terimlerine karşılık gelen 2.600 civarında kavram içeren bir sözlük hazırlanmıştır. Sözlüğün hazırlanması s ırasında başta İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından hazırlanan “Avrupa Topluluğu Temel Hukuki Terimleri Sözlüğü (1987)” ve “Avrupa Birliği – Türkiye Kavramlar Sözlüğü (1999), Ayşe CEYHAN tarafından hazırlanan “Avrupa Topluluğu Terimleri Sözlüğü (1991)”, AT Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından hazırlanan “Avrupa Topluluğu Sözlüğü (1984)”, Türk Hukuk Kurumu tarafından hazırlanan “Türk Hukuk Lugatı (1998)”, Mustafa OVACIK’ın “Türkçe – İngilizce, İngilizce – Türkçe Hukuk Sözlüğü (1999)”, Pars TUĞLACI’nın “İngilizce-Türkçe Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözlüğü (2002)” olmak üzere pekçok kaynaktan yararlanılmıştır. Oluşturulan sözlük Genel Sekreterliğimiz Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa DÖNMEZ başkanlığında “Tercüme Koordinasyon Birimi” çalışanlarından oluşturulan bir heyet tarafından gözden geçirilmiş ve Avrupa Birliği Hukuku alanında çalışan akademisyenlerin görüşüne sunularak basıma hazır hale getirilmiştir. Sözlük, çeviri süreci içinde eklenecek yeni kavramlarla, sizlerin ilave ve düzeltmelerinizle zenginleştirilecek ve güncelleştirilecektir. Sözlükte, kavramların karşılıkları verilirken, ana kavramlar koyu renkte, ana kavramlarla ilgili ibareler normal renkte verilmiştir. Aynı anlama gelen fakat küçük farklılıklar içeren Türkçe karşılıklar virgülle, farklı anlama gelen karşıklıklar ise noktalı virgülle ayırılmış, ayrıca aynı kavramın yeni ve eski dildeki karşılıkları “/” ile gösterilmiştir. Genelde karıştırılan İngilizce kavramlar toplu olarak bir kutu içinde verilmek suretiyle bu kavramların Türkçe’ye çevirileri esnasında yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır. Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında önümüzdeki dönemde başlaması öngörülen müzakereler bağlamında Türk mevzuatının İngilizce’ye çevirisi de gündemde olduğundan bu çevirilerde tutarlılığı sağlamak bakımından benzer şekilde bir “Türkçe – İngilizce Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü” de hazırlanmaktadır. Söz konusu sözlük en kısa sürede bitirilerek istifadenize sunulacaktır. Avrupa Birliği Müktesebatının çevirilerinin tutarlılığı ve kavramların yeknesaklığı bakımından çok önemli olduğunu düşündüğümüz ve sizinle paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz sözlüğü titizlikle inceleyen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sn.Tuğrul ARAT’a, değerli katkıları için yürekten teşekkür ederiz. Sözlüğe ilişkin her türlü önerinizi tkb@abgs.gov.tr adresine göndermeniz bizi mutlu edecektir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Aşk: Her Şeye Rağmen