Yazarı :9

Yazı dizimize :Request objesinin Property leri ,RESPONSE OBJECT, Response objesinin

Property leri, RESPONSE Objesinin Metodları konuları ile devam ediyoruz.

Request objesinin Property leri

Totalbytes:clientın gonderdigi istemin body kısmında gonderilen verilerin toplam uzunlugunu belirtir.

Syntax

Counter = Request.TotalBytes

Request objesinin Metodları

Binaryread:POST ile clienttan server’a gönderilmiş veri.Bu veriler SafeArray de tutulur.SafeArray de

tutulan bilginin boyutlarıda tutulur.

En Çok Okunan Kitaplar :  Mikroişlemciler Nedir