Yazarı :Elif Şafak

Önsöz Bir taĢ nehre düĢmeye görsün, pek anlaĢılmaz etkisi. Hafif- ten aralanır, dalgalanır suyun yüzeyi. Belli belirsiz bir tıp se- si çıkar; duyulmaz bile akıntının ortasında, kaybolur uğultu- da. Hepi topu budur olduğu olacağı. Ama bir de göle düĢsün aynı taĢ… Etkisi çok daha kalıcı ve sarsıcı olur. O taĢ var ya o taĢ, durgun suları savurur. TaĢın suya değdiği yerde evvela bir halka peyda olur; halka tomur- cuklanır, ol tomurcuk çiçeklenir, açar da açar, katmerlenir. Göz açıp kapayıncaya kadar, ufacık bir taĢ ne iĢler açar baĢa. Tüm yüzeye yayılır aksi, bir bakmıĢsın ki her yeri kaplamıĢ. Çemberler çemberleri doğurur, tâ ki en son çember de kıyıya vurup yok oluncaya dek. Nehir alıĢkındır karmaĢaya, deli dolu akıĢa. Zaten çağla- mak için bahane arar ya, hızlı yaĢar, çabuk taĢar. Atılan taĢı içine alır; benimser, sindirir ve sonra da unutur kolaylıkla. KarıĢıklık onun doğasında var, ne de olsa. Ha bir eksik ha bir fazla.

En Çok Okunan Kitaplar :  Bin Hüzünlü Haz