Yazarı :William S. Burroughs

J. G. Ballardın İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en önemli yazarı olarak tanımladığı, Beat hareketi yazarlarının da büyük hayranlığını kazanmış William S. Burroughsun ilk dönem yapıtlarından oluşan Arabölge, yazarın edebi evrenine eşsiz bir girizgah niteliğinde. Burroughs cinsel konularda sözünü sakınmaması, uyuşturucu bağımlısı olarak deneyimlerini açıkça anlatması nedeniyle katışıksız deneyim edebiyatının peygamberi olarak kabul edilirb Büyük ölçüde özyaşamına dayanan Arabölgenin ilk iki bölümünü oluşturan Öyküler ile Leenin Günlüklerinin anti-kahramanları, içinde yaşadıkları gerçeklikle gelecekte yeni bir hayat düşü arasında sıkışıp kalmış, sürekli çuvallayan, her daim kaybeden üçkağıtçılar, fahişeler, kaçakçılar, hırsızlar, uyuşturucu müptelaları, kısacası bir bekleme odası olarak Arabölgenin müdavimleridir. Bu yeraltı insanları, kökleri muğlak mülksüzler olarak hareketsizlikte, pasiflikte ya da dumur halinde asılı kalmış, her gün yeniden üretilmesi beklenen sistemin uyumsuz, arızalı parçalarıdır. Yazarın geleneksel roman biçimine yıkıcı bir müdahale olarak dili görsel imgelerle tahrif eden üslubu, saplantılı öfkesi kitabın son bölümü Kelimelerde en üst noktaya ulaşır.
Cinsellik konusundaki gözüpekliğiyle Marquis de Sade, uyuşturucu bağımlılığını ortaya dökmesi açısından Thomas de Quincey ve yazınsal deneysellik anlamında James Joyce ile derin bağlar kuran yazar, 20. yüzyıl uyuşturucu kültürünün Poesu, Artaudsu, Baudelairei olarak nitelenir.
Arabölge Konuşmak yalan söylemektir diyen, 20. yüzyılın en avangard yazarlarından biri olan Burroughsdan kelimelerin kifayetsizliğine inananlar için çarpıcı bir yapıt.
Arabölge zaruri bir metindir: Hayatını savunmak adına yazan bir adamın beyanı, bir duygu boşalımı,bir kan akıtmadır.
– The Bloomsbury Review –

En Çok Okunan Kitaplar :  Gazap ve Şafak