Yazarı :Anonim

ANSI

             Ansi olarak okunur.Amerikan Uluslararası standartlar enstitüsü standart 

geliştiren iş ve endüstri gruplarından oluşan bir enstitüdür . PC dünyasına bakıldığı zaman 

ANSI ,SCSI arabirimleri ve ANSI .SYS aygıt sürücüleri  olduğu gibi , C programlama dili içinde 

öneriler getirmiştir .Ancak bu sadece öneride kalmıştır.  

ASCII

                 Aski olarak okunur . Türkçe çevrimi ise ”Bilgi Alış-Verişi İçin Standart Amerikan 

Kodları ” dır . Farklı bilgisayar ve çevre birimleri arasında uyumluluk sağlamak için harflere , 

sayılara , noktalama işaretlerine ve kontrol karakterlerine sayısal değerler atayan bir standart 

kodlama yöntemidir .

                 ASCII ‘ de her karakter ayrı bir sayıya karşılık gelir . 0…31 arasında ki değerler 

basılmayan kontrol kodları için kullanılır . 32…127 aralığı , alfabetik harfleri ve yaygın noktalama 

işaretlerini temsil etmekte kullanılır . 0….127 aralığı standart ASCII karakter seti olarak bilinir.

       OSİ

                 Ağ içerisindeki cihazların haberleşmesinde bir standart oluşturmak amacıyla ISO 

tarafından OSI açık sistem arabağı geliştirilmiştir. OSI ağ protokollerinin bağlandığı ve organize 

edildiği yeri sağlamaktadır

En Çok Okunan Kitaplar :  Web Programcısının El Kitabı