Yazarı :Nuran Özlük

Nurettin İbrahim, 1926 yılında kaleme aldığı dört bölümden oluşan “Anadolu’da Selçuk Sana-
tı” adlı seri makalesinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde özellikle Konya’da inşa edilen cami,

medrese, türbe gibi yapıların hangi hükümdar zamanında, hangi mimarlar tarafından, niçin

vücuda getirildiğini ve bu binaların özelliklerini dönemin süreli yayınlarından biri olan Millî

Bu çalışma ile sözü edilen yazılar Osmanlı Türkçesinden çevrilerek Alaattin Camii, Sahip Ata

Camii, Sahip Ata Türbesi, Karatay Medresesi, Sırçalı Medrese, Beyhekim Mescidi, Şeyh Bed-
rettin Konevi Türbesi gibi tarihî eserlerimizin inşa edilmesi ve 82 sene önceki durumlarını

Mecmua’nın sütunlarına taşınmıştır.

günümüz okurlarının dikkatine sunmak amaçlanmıştır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Linux ve Nat