Yazarı :Ergun Turgay

• Mekanik projeler ile ilgili olarak, Makina Mühendisleri

Odası “Mekanik Tesisat Uzmanlık ve Belgelendirme

Yönetmeliği’’ Madde 4’te Mekanik Tesisat Hizmet

Alanları belirtilmiş olup, mekanik tesisat hizmetlerinin

üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak ODA

üyesi makina mühendislerine TMMOB Makina

Mühendisleri Odası tarafından uzmanlık belgesi

verilmektedir. Bu yönetmelikte;

• “Belge sahibi makina mühendisi, belgede belirtilen

konularda mekanik tesisat hizmetlerini yapmaya

yetkili ve sorumludur” denilmektedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  PCnet Bilgisayar Kitapları Serisi