Yazarı :C. Raudvere & E. Özdalga & T. Olsson

Alevi uyanışı, 1980lerin sonundan bu yana Türkiye gündeminin hep ilik sralarında yer alan bir kavram oldu. Yüzyıllar boyunca kapalı bir cemaat halinde var olan Aleviliğin kamusal alanda görünürlük kazanmasına, Alevilik-Bektaşilik literatüründe yaşanan gerçek bir patlama eşlik etti. İstanbuldaki İsveç Araştırma Enstitüsünün 25-27 Kasım 1996 tarihleri arasında düzenlediği Osmanlı Ve Modern Türkiye Alevilerinde Din, Kültürel Kimlik Ve Toplumsal Örgütlenme başlıklı konferansa sunulan tebliğlerin derlemesinden oluşan bu kitap, Alevi kimliğini ve Ali odaklı mezhepleri tarihi/efsanevi aka plan, tarih inşa süreci, günümüzdeki uyanışa eşlik eden kentleşmenin getirdiği yeni sorunlar ve yeni söylemler bağlamlarında ele alıyor. SabetaylıkEhl-i Hak, Nusyrilik, Dürzilik gibi bazı marjinal heterodoks akımları irdeleyen makaleler ise kimlik inşa sürecinin hem iç dini tarih, hem de dış siyasal ve toplumsal yönleri üzerinde duruyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  Din Gerçeği ve İslam