Yazarı :edebiyatdefteri.com

Aldatılmak ve aldatma, geçmişten günümüze kadar devam eden ve edecek olan ikili ilişkileri öldüren veya yaralayan ağır bir kavram. Aldatılma ve aldatılmanın tanımı çok geniştir. Bu yüzden aldatma ve aldatılma ile ilgili yüz binlerce kitap yazılabilir. Aldatan erkek ve aldatan kadın konuları artık tiraj sağlamak için gazetelerde bile itiraflar bölümü içeriğinin de yayınlanmaktadır. Kitaplarında aldatma konusunu işleyen yazarlar, yazdıkları kitaplarla zamanının en çok satılanlar listesinde yer almıştır. Bizde metafizik uzmanlığı olarak bu konuya el atmak istedik; günümüzde aldatma konusu daha çok gelişmiş toplumlarda göründüğü bilinmektedir. Kapalı toplumlarda ise ataerkil yaşayış biçimi egemen olduğu için, aldatma olayı kadınlar için daha zor ve cezası daha keskindir. İnsanlar niçin aldatır temasını işlerken karşımıza o kadar çok sebep çıkmıştır ki; bunları sadece özetlemek ile sınırlıyız. Bir insan niçin aldatır? Sorusunu sorgulamadan önce ontolojik(varlıkbilim) yaklaşım bazında konuyu metafiziksel açıdan ele alıp, sonra fenomonolojik- deterministlik açılımlarıylarıyla kıyaslama yolundan sapıp sosyolojik ve psikolojik aksiyonometrik önermeler çıkarmayı düşündük.

En Çok Okunan Kitaplar :  Altın Gelecek