Yazarı :Doç. Dr. İlhan Kaya

 Bir kredi hesaplama, biriktirme ve kredi aktarım

sistemidir.  Öğrencinin bir eğitim programındaki her ders veya

modül için tek tek ne kadar emek (zaman) harcadığını

veya bir öğretim programı için toplam ne kadar emek

(zaman) harcadığını bu emek/zamana denk düşen

kredilerle gösteren bir değerlendirme sistemidir.

 Öğrencinin harcadığı zamana/emeğe öğrencinin iş

yükü denir.

 Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim

elemanı tarafından hesaplanır.

 Hesaplamaya öğrenci görüşlerinin de katılması,

uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini

arttırır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Bilimsel Araştırma Teknikleri