Yazarı :Ümit Deniz

AHLAKSIZ yıllardan beri üzerinde devamlı tartışmalar yapılan Freud felsefesi göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Freud nasıl insanlara hükmeden birinci unsurun cinsiyet olduğunu iddia etmiş ise, bu eserdeki kahramanlar da bu yönleri ile ele alınmışlar ve ruh haletleri ona göre didik didik edilmiştir.
Bilhassa, kadın denen meçhulü mümkün olduğu kadar izaha çalışan yazar, burada onun hislerini, arzularını, düşüncelerini, buhranlarını bir teşrih masası zerinde imişcesine bütün ayrıntıları ile açıklamaya gayret etmiş ve bunda da aşarı göstermiştir.
AHLAKSIZ üç kuşağın kadın ve kızlarını ele alıp onların telakki, düşünle ve inançlarını eleştirerek bir senteze varmaya çalışmaktadır. Burada kalının cinsel içgüdüleri ile cemiyetin onar üzerindeki baskısı ve etkisi açıklanmakta, namus ve iffet mefhumlarının kadın noktai nazarından ne şekilde telakki edildiği belirtilmektedir.
Velhasıl AHLAKSIZ bugüne kadar bu konuda yazılmış romanların belki birincisi, fakat hiç şüphe yok ki en ilgincidir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Suçun Piçi